Links & Articles Contact Us Picture gallery What we do Who are we Rational
 


?מה אנחנו עושים

אנחנו משלבים חיות מחמד וחיות אחרות במפגשים מתוכננים עם אוכלוסיות
ובודדים בעלי צרכים מיוחדים, במטרה להקל לשקם ולסייע במצבים בהם
.קיימים קשיים פיזיים, קוגניטיבים, רגשיים וחברתיים

.בעלי החיים מהווים גשר להשגת המטרות המבוקשות
.מרכז הגידול,הטיפוח והאחזקה של בעלי החיים נמצא במזכרת בתיה צמוד לביתי לליבי
.בצמוד לו נמצא חדר סיועיים אליו מגיעים מקבלי סיוע פרטני

.עיקר הפעילות-מתן סיוע הוראה וחינוך הנעזרים בבעלי חיים נעשה במשכנם של מקבלי הסיוע\הטיפול

...החיות נוסעות אל בתי הספר, אל בתי החולים,אל בתי האבות והמוסדות האחרים
שם הן ממלאות את תפקידן היעודי כמסיעות כמגשרות וכמרפאות של אוכלוסיות ובודדים
.עם צרכים מיוחדים

בתום הפעילות החיות מוחזרות לכלובי הנסיעה  ואל בתי הגידול שבביתי ומפוצות על
תרומתן במזון, ובתנאי בית גידול מפרגנים.

כל החיות נמצאות תחת פיקוח וטרינרי צמוד - משמע מחוסנות כנגד מחלות אופיניות להם
.ומחוסנות כנגד מחלות זאונוטיות המשותפות לאדם

.נעשות בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות

.בצמוד למפגש עם בעלי החיים קיים כיסוי ביטוחי לכל מקרה של פגיעה ע"י בע"ח

 

 

 
Links & Articles
Contact Us
Picture gallery
What we do
Who are we
Rational